ΕΛΚΕΔΙΜ

DIPLOMA IN ADULT EDUCATION

  1Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ) προσφέρουν σε  πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Ελληνικών Κολεγίων ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 200 ωρών που οδηγεί στην υποχρεωτική πιστοποίηση για την απόκτηση του Vellum Diploma in Adult Education.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πραγματεύονται αντικείμενα εκπαίδευσης και διαχείρισης του προσωπικού τους αλλά και στους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ για την σωστή τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης τους. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η καταλληλότητα του προγράμματος και για τους φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίων που προσανατολίζονται επαγγελματικά στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης , σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

Η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιείται on line από τον ιδιωτικό χώρο του συμμετέχοντα , με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Diploma in Adult Education επιλέξτε ΕΔΩ

Diploma in Basic Economics

 Δωρεάν Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βασικές οικονομικές έννοιες. Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες 200 ωρών που οδηγεί στην υποχρεωτική πιστοποίηση για την απόκτηση του Vellum Diploma in Basic Economics .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και Κολλεγίων μη οικονομικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στις βασικές οικονομικές έννοιες.

H διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες και η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης , σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

Η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιείται on line από τον ιδιωτικό χώρο του συμμετέχοντα , με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Diploma in Basic Economics επιλέξτε ΕΔΩ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

 
 

Newsletter

Κερδίζετε σημαντικές εκπτώσεις στα νέα προγράμματα μας, αν γραφτείτε στα Newsletter μας.

Contact us

Κεντρικά γραφεία Ram Computer

  • Tel line: 2312200429
 

Google+