ΕΛΚΕΔΙΜ

Voucher 29-64 ετών

federal-skilled-workers

Αναμένεται στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στις 5.400 €.

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους εκπαίδευσης από Υποχρεωτική έως και Τριτοβάθμια .

Η κατάρτιση θα γίνει σε 43 διαφορετικές ειδικότητες σε 8 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο,οι νέες τεχνολογίες, το logistic, o τουρισμός κ.ά.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΕΛΚΕΔΙΜ δέχονται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από το 1952 και έως το 1987 προκειμένου να ενημερωθούν διεξοδικά για το νέο πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες τις αναμενόμενης προκήρυξης της δράσης.

 

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την αίτηση σας και λάβετε πρώτοι άμεση και έγκαιρη ενημέρωση

 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

fytofarmaka2Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, το Υπουργείο  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α'8), από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων -εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση- περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων (παράγραφος 2 του άρθρου 19).

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, εφόσον οι ψεκασμοί δεν θα γίνονται με την επίβλεψη πιστοποιημένου ατόμου.

Η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Με την  υπ ‘ αριθμόν 3625/42655/17-4-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και θέμα

«Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων», τροποποιήθηκαν τα τέλη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ως εξής :

Α) Μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015 και μετά, ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Ως εκ τούτου είναι σημαντική η έγκαιρη ενημέρωση των εν δυνάμει υποψήφιων για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, προκειμένου να έχουν σημαντική έκπτωση στα τέλη πιστοποίησης!

Δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή για να λάβεις σε προνομιακή τιμή την προετοιμασία συν τα εξέταστρα!

Για ιδιώτες - μεμονωμένους ενδιαφερόμενους, συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Για ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς, συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

 
 

Newsletter

Κερδίζετε σημαντικές εκπτώσεις στα νέα προγράμματα μας, αν γραφτείτε στα Newsletter μας.

Contact us

Κεντρικά γραφεία Ram Computer

  • Tel line: 2312200494
 

Google+